Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ειδίκευση μας στους παρακάτω τομείς:

 Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις όλων των υποκατηγοριών του αστικού δικαίου, ήτοι, κληρονομικού, ενοχικού, εμπράγματου, οικογενειακού, μισθωτικές διαφορές, αγωγές αποζημίωσης από τροχαία, αγωγές κατά τραπεζών.

 Ποινικό Δίκαιο

Στηρίζουμε τον πελάτη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από τη σύνταξη εγκλήσεων – μηνυτήριων αναφορών μέχρι και την υπεράσπιση σε κάθε βαθμό ποινικού δικαστηρίου. Ενώ χειριζόμαστε και ειδικές υποθέσεις του στρατιωτικού ποινικού δικαίου.

 Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο

Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη σε εταιρίες σε θέματα¨ σύστασης, λειτουργίας, λύσης, πτώχευσης, αξιογράφων, σήματος, ευρεσιτεχνίας, αθέμιτου ανταγωνισμού. Δίνουμε ακόμη λύσεις σε υπερχρεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης με την επικύρωση σχεδίων εξυγίανσης (άρθρο 99 ΠτΚ). Ανάλογα, παρέχουμε τη δυνατότητα σε πολίτες που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις βεβαρημένες οικονομικές τους υποχρεώσεις να υπαχθούν στο Ν. 3869/2010, γνωστός ως νόμος Κατσέλη.

 Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Δίνουμε λύσεις σε υπερχρεωμένες και προβληματικές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση με την επικύρωση σχεδίων εξυγίανσης (άρθρο 99 ΠτΚ). 

Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο

Στο αντικείμενο ενασχόλησης του γραφείου μας περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν φορολογικές υποθέσεις, συμβάσεις δημοσίου δικαίου, υποθέσεις Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων (ταξί).

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Προσπαθούμε με υπομονή και επιμονή να επιτευχθεί η είσπραξη των απαιτήσεων. Αρχικά επιδιώκουμε διακανονισμό μεταξύ οφειλέτη και δανειστή, μέσω της εξωδικαστικής οδού. Σε περίπτωση μη τελεσφόρησης της αρχικής προσέγγισης, ακολουθούμε τις νόμιμες διαδικασίες δια της δικαστηριακής οδού.